1 mm2, 1 cm2 bằng bao nhiêu dm2, bằng bao nhiêu m2, ha, km2? Hãy cùng Kiến trúc Phong Vũ tìm hiểu về các đơn vị đo diện tích này và cách quy đổi chúng nhé!

Mm2 và cm2 là ký hiệu của milimet vuông và centimet vuông, cả 2 đơn vị đo đều nằm trong hệ thống các đơn vị đo lường phổ biến thế giới và rất quen thuộc tại Việt Nam. Milimet vuông và Centimet vuông được ứng dụng trong việc đo diện tích các vùng nhỏ, trong toán học, vật lý khi mà những đơn vị như dm2 và m2 (mét vuông) không phù hợp.

Đơn vị đo độ dài và thể tích tương ứng của nó là milimet (mm)

1 mm2, cm2 bằng bao nhiêu dm2, ha, km2 ?

Milimet vuông – mm2; Centimet vuông – cm2; Deximet vuông – dm2; Hecta – ha; Kilomet vuông – km2.

  • 1 km2 = 100 ha = 1 000 000 m2 = 100 000 000 dm2 = 10 000 000 000 cm2 = 1 000 000 000 000 mm2
  • 1 cm2 =  0.01 dm2 = 0.0001 m2 (1 x 10-4 m2) = 0.00000001 ha (1 x 10-8 ha) = 1 x 10-10 km2
  • 1 mm2 = 0.01 cm2 = 0.0001 dm2 = 0.000001 m2 (1 x 10-6) = 1 x 10-10 ha = 1 x 10-12 km2

1 mm2, 1 cm2 bằng bao nhiêu dm2, ha, km2? - Gia Thịnh Phát

Bảng tra cứu chuyển đổi từ Mm2 sang mét vuông và Hecta

Mm2 Mét vuông Hecta
1 1×10^-6 1×10^-10
2 2×10^-6 2×10^-10
3 3×10^-6 3×10^-10
4 4×10^-6 4×10^-10
5 5×10^-6 5×10^-10
6 6×10^-6 6×10^-10
7 7×10^-6 7×10^-10
8 8×10^-6 8×10^-10
9 9×10^-6 9×10^-10
10 10×10^-6 10×10^-10

Như vậy, bạn đã biết được 1 mm2, 1 cm2 bằng bao nhiêu dm2, bằng bao nhiêu m2, ha, km2, chúc bạn sẽ tính toán chính xác các phép tính liên quan để các đơn vị này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *