1 m2 bằng bao nhiêu ha, bằng bao nhiêu dm2, cm2, mm2, km2  là thắc mắc của nhiều người trong việc quy đổi giữa các đơn vị đo diện tích trên. Hãy cùng Kiến Trúc Phong Vũ tìm hiểu về các đơn vị này và cách quy đổi nhé.

M2 là mét vuông, ha là hecta, dm2 là deximet vuông, mm2 là milimet vuông

Mét vuông là đơn vị đo diện tích được sử dụng bởi Văn phòng Cân đo Quốc tế, m2 có nguồn gốc  từ Hệ đo lường quốc tế SI.

Đơn vị đo chiều dài và thể tích tương ứng của nó là mét (m) và mét khối (m3).

1 m2 bằng bao nhiêu ha, bằng bao nhiêu cm2, dm2, mm2, km2 ?

  • 1 m2 = 1 000 000 mm2 ; 1mm2 = 1 x 10-6  m2
  • 1 m2 = 10 000 cm2 ; 1 cm2 = 0.0001 m2
  • 1 m2 = 100 dm2 ; 1 dm2 = 0.001 m2
  • 1 m2 = 0.0001 ha ; 1 ha = 10 000 m2
  • 1 m2 = 1 x 10-6 km2 ; 1 km2 = 1 000 000 m2

1m2 bằng bao nhiêu cm2, mm2, dm2, km2, ha | Đổi 1 mét vuông

Bảng tra cứu chuyển đổi từ mét vuông sang cm2 và hecta

Mét vuông Cm2 Hecta
1 10000 0.0001
2 20000 0.0002
3 30000 0.0003
4 40000 0.0004
5 50000 0.0005
6 60000 0.0006
7 70000 0.0007
8 80000 0.0008
9 90000 0.0009
10 100000 0.001

So sánh m và m2 và m3 – Mét và mét vuông và mét khối

M là đơn vị đo độ dài, m2 là đơn vị đo diện tích và m3 là đơn vị đo thể tích. Mặc dù m2 và m3 là có nguồn gốc từ m và lấy m làm chuẩn nhưng m, m2, m3 là 03 loại đơn vị khác nhau vì vậy không thể quy đổi được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *